פיטורי עובד סיעודי זר – חובות המעסיק

מהם חובות המעסיק בדבר פיטורי עובד סיעודי זר ומהם התנאים להם זכאי העובד?

עובד סיעודי זר יחשב כמפוטר לא רק במקרים שהוא אכן מפוטר על ידי המעסיק עקב חוסר שביעות רצון וכד' אלא גם במקרים שהמעסיק הסיעודי נפטר מהעולם או עובר לבית אבות או מתאשפז לתקופה שהיא מעל לחודש ימים. יש עוד מקרים ספציפיים כמועובד שפג לו תוקף היתר ההעסקה וכד'…

במאמר זה נדון בזכויות הסוציאליות המגיעות לעובד ולא בחובות המעסיק לביצוע הליך שימוע ופיטורין נכון ובהתאם לחוק.

כשהעובד הסיעודי הזר מפוטר הוא זכאי לתנאים הבאים:

הודעה מוקדמת

עלי תחום של דיני עבודה בישראל וחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות תשס"א 2001 מחייב את המעביד במתן הודעה מוקדמת לפיטורין, משך ההודעה המוקדמת תלוי בוותק העובד כאשר התקופה המרבית הינה חודש ימים לעובד שעבד שנה ומעלה. מעביד שלא ייתן הודעה מוקדמת מחויבבפיצוי העובד בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת.במקרים של פיטורי עובד עקב "הפרת משמעת חמורה" או "הפרת אמון המעביד" – החוק יכול לאפשר פיטורין ללא הודעה מוקדמת, אם כי לבית המשפט הסמכות להחליט אם התקיימה הפרת משמעת שכזו.

במקרה של פטירת מעסיק החוק שותק לגבי תשלום הודעה מוקדמת. הפסיקה בשנים האחרונות נעה לכאן ולכאן, עם זאת, הרציונל הוא כן לשלם לעובד דמי הודעה מוקדמת וזאת משום הרצון להבטיח כלכלית את העתיד הקרוב של העובד שמקור פרנסתו נקטע ולא באשמתו. למרות זאת, במקרים בהם העובד מסרב לעבוד בזמן השבעה ולבטח כאשר מצא עבודה אחרת נפסק כי מתייתרת הזכות ליתן דמי הודעה מוקדמת שכן התכלית למענה נוצר חוק הודעה מוקדמת מומשה עם מציאת עבודה אך החוק קוגנטי וישנן פסיקות בית משפט לכאן ולכאן.

פיצויים-

עובד סיעודי זר העובד מעל לשנה באותו מקום עבודה זכאי לפיצויי פיטורין על פי החוק כמו כל עובד ישראלי, פיצויי פיטורין הינםשכר חודשי אחרון ברוטו כפול מספר שנות העבודה (במידה ויש חברת סיעוד המשתתפת בתשלומי השכר החודשיים לעובד אזי גם היא מחויבת לשלם לעובד את חלקה בפיצויים ובתשלומים נוספים כמו פנסיה ועוד).

פנסיה-

על פי החוק בישראל כל מעסיק מחויב להפריש לעובד מדי חודש סכום כסף אשר במקרה של עובד זר סכום הכסף הנצבר יינתן לעובד בתום ההעסקה או בעת עזיבת העובד את הארץ, המוקדם מבניהם. את הכסף יש להפקיד בחשבון ייעודי הנפתח למטרה זו. כל עובד זכאי להפרשות לפנסיה מהיום הראשון לעבודתו וזאת לאחר שעבד שלושה חודשים בפועל. במקרה והמעסיק הוא מעסיקו הראשון של העובד בארץ (קרי, "ייבא" אותו) אז המעסיק מתחיל להפריש החל מהחודש השביעי להעסקת העובד הזר.

זכויות סוציאליות נוספות-

עם פיטורי העובד על המעסיק לערוך חישוב גמר חשבון ולשלם לעובד עבור הבראה שטרם שולמה, ימי חופשה שלא מומשו, שכר שטרם שולם ועוד…. 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *